Spis wykładów:

1. Zjawiska ruchu -kinematyka

2. Prawa i równania dynamiki

3. Zasady zachowania w mechanice

4. Dynamika ruchu obrotowego

5. Ruchy harmoniczne 

6. Względność ruchu i zjawiska relatywistyczne

7. Procesy termodynamiczne

8. Pole elektryczne

9. Prąd elektryczny

10 Pole magnetyczne

11. Ruch ładunków elektrycznych w polach: elektrycznym i magnetycznymh

12. Indukcja i drgania elektromagnetyczne

13. Pomiary i niepewności pomiarowe

14. Kwantowa natura promieniowania elektromagnetycznego

15. Falowe własności materii

16. Kwantowe własności atomu

17. Jądro atomowe

18. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią

19. Źródła promieniotwórcze