Zadanie nr 33 - Modyfikacja kształcenia na Wydziale Fizyki PW w zakresie wykorzystania metod i technologii jądrowych w gospodarce narodowej

 

1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych 

 Na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej uruchomiona została nowa specjalność na studiach magisterskich  - Fizyka i Technika Jądrowa. W ramach realizacji zadania nr. 33 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej sformułowany został program nauczania dla tej specjalności włączający nowe elementy dydaktyczne. Rozszerzona została współpraca Wydziału z instytucjami zewnętrznymi specjalizującymi sie w różnorodnych aplikacjach metod i technologii jądrowych. We współpracujących z Wydziałem instytucjach w kraju i za granicą studenci odbywają praktyki i staże wakacyjne, przygotowują swe prace dyplomowe, eksperci zewnętrzni prowadzą wykłady specjalistyczne, studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne w instytucjach zewnętrznych z użyciem nowoczesnej aparatury specjalistycznej itd. 

2. Materiały do wykładów
3. Podręczniki
4. Dokumentacja techniczna
5. Foto-raport z wizyt w ramach zajęć z Metod i Technik Jądrowych
   
7. Koordynacja zadania 33 - kontakt

Na tej stronie zebrane są tzw. "twarde" rezultaty realizacji tego zadania w postaci opracowanych materiałów, które wykorzystywane są w procesie dydaktycznym dla specjalności Fizyka i Technika Jądrowa. Całość liczy ok. 2000 stron.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie

1.    Marta Giżyńska, Agnieszka Walewska,   PODSTAWY PLANOWANIA LECZENIA, DOZYMETRIA WIĄZEK PROMIENIOWANIA X i ELEKTRONÓW.

2.    Agnieszka Walewska, Marta Zalewska, DOZYMETRIA BEZWZGLĘDNA I WZGLĘDNA WIĄZKI PROMIENIOWANIA GAMMA Co-60

3.    Krzysztof Kacperski, Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT) w medycynie nuklearnej: technika skanowania i rekonstrukcji obrazu.

 

Instytut Energii Atomowej (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

1.    Piotr Tulik, POMIARY MOCY PRZESTRZENNEGO RÓWNOWAŻNIKA DAWKI
PROMIENIOWANIA GAMMA

2.    Piotr Tulik, POMIARY MOCY PRZESTRZENNEGO RÓWNOWAŻNIKA DAWKI
PROMIENIOWANIA NEUTRONOWEGO

 

3.    Piotr Tulik, POMIARY SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH

 

4.    Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz, POMIARY STRUMIENI NEUTRONÓW W REAKTORZE MARIA

5.    Krzysztof Pytel, , POMIARY REAKTYWNOŚCI W REAKTORZE MARIA

6.    Krzysztof Pytel, Jan Lechniak, POMIARY UWOLNIEŃ GAZÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH Z REAKTORA JĄDROWEGO

7a.    Jakub Ośko Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie
     pochodzącej od nich dawki obciążającej
 - Instrukcja wykonania ćwiczenie

7b.    Jakub Ośko Pomiar skażeń wewnętrznych izotopami promieniotwórczymi metodami in vivo oraz szacowanie
     pochodzącej od nich dawki obciążającej
 - przykładowe sprawozdanie

 

Wydział Fizyki PW  

1.    Przemysław Duda, Badanie efektu Comptona

2.    Jan Pluta, , Wyznaczanie stężenia promieniotwórczego gazu – radonu w powietrzu atmosferycznym

3.    Jan Pluta, Spektrometria promieniowania gamma

 

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej  

1.    J. Ostyk-Narbutt, , Wydzielenie baru-137m, krótkożyciowego produktu rozpadu promieniotwórczego cezu-137, i wyznaczenie jego okresu połowicznego zaniku. Właściwości radionuklidów w ilościach znacznikowych. 

2.    J. Ostyk-Narbutt, , Generator 99Mo/99mTc. Określenie znaku i wielkości ładunku jonów technetu-99m wykorzystywanych do otrzymywania radiofarmaceutyków

3.    Piotr Urbański, Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej

      Materiały pomocnicze do ćwiczenia: Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej

4.    Piotr Urbański, Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok

     Materiały pomocnicze do ćwiczenia: Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej ...

     Tabela - radiacyjne własności materiałów: do ćwiczeń z analizy fluorescencyjnej

 

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Julian Srebrny – projekty ćwiczeń z wykorzystaniem źródła neutronów (4)

1.    Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

2.    Badanie stosunków przekrojów czynnych prowadzących do rożnych izomerów 116In w reakcji (n, γ ) wywołanej przez neutrony termiczne

3.    Badanie rozpadu beta minus 128I

4.    Energia wiązania deuteru

Materiały do wykładów

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

 

  Janusz HENSCHKE, Krzysztof ISAJENKO, Paweł KRAJEWSKI  - OCHRONA RADIOLOGICZNA

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych   (dawniej Instytut Problemów Jądrowych)

Aleksander Polański -  Transmutacja Jądrowa w Reaktorach Prędkich i Systemach Podkrytycznych Sterowanych Akceleratorami

 

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Monika Kubkowska, Paweł Gąsior -  Energetyka Termojądrowa

 

Wydział Fizyki PW

Jan Pluta  Materiały pomocnicze do wykładu - Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie

 

Podręczniki

1.    Jan Pluta, Metody i techniki jądrowe środowisku, przemyśle i medycynie

 1. Metody i Techniki Jądrowe - spis treści, wstęp
 2. Jądro atomowe
 3. Emisja promieniowania jonizującego - źródła promieniotwórcze
 4. Emisja promieniowania jonizującego - wiązki cząstek jonizujących
 5. Propagacja promieniowania jonizującego w ośrodku materialnym
 6. Statystyczne aspekty emisji, propagacji i detekcji promieniowania jonizującego
 7. Dozymetria i ochrona radiologiczna
 8. Bibliografia

2.    Praca zbiorowa,  red. Jan Pluta, Fizyka i technika jądrowa w okręgu  warszawskim

 1. Jan Pluta - Fizyka i technika jądrowa w okręgu warszawskim - spis treści, wstęp
 2. Anna Buszko - Instytut Onkologii, ul. Wawelska 15
 3. Krzysztof Isajenko - Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR)
 4. Kalina Mamont-Cieśla (CLOR) - Radon - Promieniotwórczy gaz w środowisku człowieka
 5. Magdalena Antoniak, Adrian Jakowiuk - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 6. Monika Kubkowska - Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy
 7. Krzysztof Pytel - Narodowe Centrum Badań Jądrowych - Reaktor MARIA
 8. Marcin Palacz - Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 9. Stanisław Latek - Państwowa Agencja Atomistyki

3.  Wacław Gudowski  -  Reactor Physics

4.    Adam Kisiel  -  Detekcja Promieniowania Jądrowego

 

Dokumentacja techniczna

1.  Katarzyna Tymińska, Jakub Ośko   -  OSŁONA ŹRÓDŁA NEUTRONOWEGO Am-Be, dokumentacja techniczna i obliczeniowa

2.  Jacek Szlachciak  -  Projekt oprogramowania dla systemu wieloparametrycznego na Wydziale Fizyki PW

3.  Jacek Szlachciak  -  Urządzenia wirtualne systemu wieloparametrycznego


Foto-raport z wizyt w ramach zajęć z Metod i Technik Jądrowych

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

Uplex_li.gif - 0,43 K

Koordynacja zadania 33 - kontakt

Koordynatorem zadania 33 przez cały okres realizacji programu był dr Wiktor Peryt, pracownik Zakładu Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki PW. W ramach swej działalności nawiązywał kontakty z zewnętrznymi instytucjami oraz ekspertami w kraju i za granicą, opracowywał programy zajęć i czuwał nad ich realizacją. Prowadził stroną administracyjną i finansową realizacji zadania. Uzyskane rezultaty stanowią jego osiągnięcie, będąc wynikiem jego wielkiego zaangażowania i poświęcenia.

Dr Wiktor Peryt zmarł w styczniu 2013 roku. Koordynację programu przejął wtedy prof.dr hab. Jan Pluta, który wykonał niniejsze zestawienie opracowanych materiałów.

Więcej informacji
w sprawach dotyczących zadania 33 POKL
można uzyskać pod adresem:

=====================================
Jan Pluta
Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 WARSZAWA
mail: pluta@if.pw.edu.pl,
tel. 22 234 7375
=====================================

Uplex_li.gif - 0,43 K