Brookhaven National laboratory Uplex_li.gif - 0,43 K

Brookhaven National Laboratory jest amerykańskim laboratorium fizycznym położonym na wyspie Long Island, ok. 100 km od Nowego Yorku.

Kompleks akceleratorów AGS+RHIC przyspiesza ciężkie jony do energii 100 GeV na nukleon, patrz fotografia obok. W RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) jony poruszają się w przeciwnych kierunkach po okręgu o obwodzie długości ok. 4km. Okrąg ten widoczny jest w górnej części fotografii. Ten największy obecnie na świecie zderzacz "collider" ciężkich jonów umożliwia uzyskanie energii w układzie środka masy, który w tym przypadku pokrywa się z układem laboratoryjnym, 200 GeV na nukleon. W tym właśnie Laboratorium realizowany jest eksperyment STAR, w  którym uczestniczy nasza grupa z Warszawy.