W audytorium Wydziału Fizyki PW...

KONWERSATORIUM
Wydziału Fizyki PW

...referat wygłasza laureat nagrody Nobla, Prof. Gerard 't Hooft.