CERN - najwieksze w świecie laboratorium fizyki - gdzie narodził sie World Wide Web...  5 minut stąd" -  Taka foto-tablica wita przylatujących na lotnisko w Genewie.   Ciekawe - to nie wielki przemysł, nie wojsko, nie biznes, nie polityka, ale FIZYKA stworzyła potrzebę i znalazła rozwiązanie, z którego teraz korzysta cały świat.
Przeczytaj o CERNie po polsku 

CERN - see the board below coming to Geneva airport. -  Interesting - not a large (or military) industry, not bussiness, not politics - but PHYSICS has created needs and has found solution which is used now by the whole world. 
Visit the WWW page of CERN)