Strona WWW eksperymentu ALICE

Elementy składowe
detektora ALICE

Symukacja zderzenie Pb+Pb, w ALICE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   p    d    s 15 16 17 18