Przekierowanie na nową stronę Sekcji Fotoniki KEiT