Zakład Optyki i Fotoniki Wydziału Fizyki
Prezentacja PDF Drukuj Email

 

 

 

 
Witamy na stronie Zakładu Optyki i Fotoniki PDF Drukuj Email

Wydział Fizyki jest jednym z dwóch najmłodszych wydziałów Politechniki Warszawskiej utworzonych z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i kontynuującym jego tradycje. Tworzy go obecnie 330 studentów, 45 doktorantów, 68 adiunktów i wykładowców oraz 23 profesorów.

Do studiowania na naszym Wydziale zapraszamy wszystkich, których interesuje zarówno wiedza podstawowa, jak i jej zastosowania. Zapewniamy dobrą atmosferę i warunki studiowania dla ludzi ambitnych, twórczych, ciekawych Świata oraz indywidualistów. Gruntowne poznanie fizyki i matematyki traktujemy jako podstawę umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia, niezbędną w każdej dziedzinie twórczej działalności człowieka. Równocześnie, wiele uwagi poświęcamy dziedzinom związanym z praktycznymi zastosowaniami fizyki. Dbamy o to, by absolwenci naszego Wydziału posiadali zdolność adaptacji w ciągle zmieniającym się świecie. Wykłady uzupełniane są o zajęcia laboratoryjne prowadzone w licznych pracowniach studenckich i naukowych z zakresu fizyki, elektroniki, komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych itd. Na starszych latach studia są w dużym stopniu zróżnicowane, a ich program uwzględnia indywidualne zainteresowania studenta.

Już od pierwszych zajęć studenci zdobywają umiejętności korzystania z zaawansowanych technik informacyjnych. Istniejąca na Wydziale sieć komputerowa i posiadanie przez każdego studenta Wydziału własnego konta w Internecie umożliwia kontakt z całym Światem zapewniając dostęp do licznych programów i baz danych.