LXVIII

OLIMPIADA FIZYCZNA (2018/19)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej zawodów II stopnia

 

 

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu