LXVII

OLIMPIADA FIZYCZNA (2017/18)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej zawodów II stopnia

 

 

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu