LXV

OLIMPIADA FIZYCZNA (2015/16)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej zawodów II stopnia

 

 

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu

 

Lista zakwalifikowanych do finału Olimpiady