LXIV

OLIMPIADA FIZYCZNA (2014/15)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej 2 etapu

 

Zadania z części teoretycznej 2 etapu

 

Rozwiązania zadań teoretycznych

 

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu

 

Rozwiązanie zadania doświadczalnego