LXIII

OLIMPIADA FIZYCZNA (2013/14)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej II etapu

--> !--

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu