LXII

OLIMPIADA FIZYCZNA (2012/13)

 

Terminy

 

Lista zakwalifikowanych do części teoretycznej II etapu

-->

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu