Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Warszawie

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel: 022 2345836

fax: 6282171

e-mail: jasinski@if.pw.edu.pl

 

 

Skład Komitetu:

Prof. dr hab. Ryszard Maciej Siegoczyński - przewodniczący
Prof. dr hab. Jerzy Jasiński - sekretarz
Mgr Waldemar Czerniakowski
Dr hab. Teresa Grycuk
Dr Cezariusz Jastrzębski
Prof. dr hab. Mirosław Karpierz