. Harmonia UMO-2012/06/M/ST2/00479

LIGHT PROPAGATION AND LOCALIZATION IN MEDIA WITH THE COMPETING NONLINEARITIES/PROPAGACJA I LOKALIZACJA ŚWIATŁA W OŚRODKACH Z NIELINIOWOŚCIAMI WSPÓŁZAWODNICZĄCYMI

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Trippenbach
Projekt realizowany przez: Warszawskie Konsorcjum Optyki Nieliniowej

Partnerzy krajowi:
Uniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki - Lider projektu; prof. M. Trippenbach
Politechnika Warszawska, Wydz. Fizyki; prof. M. Karpierz
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; prof. R. Buczyński
Wojskowa Akademia Techniczna, prof. R. Dąbrowski

Partnerzy zagraniczni:
Profesor Wiesław Krolikowski, Australian National University
Profesor Gaetano Assanto, Roma Tre Universita Degli Studi
Profesor Bouchta Sahraoui, University of Angers
Profesor Boris Malomed, Tel Aviv University
Profesor Vladimir Konotop, University of Lizbon
Profesor Taghizadeh, Heriot-Watt University
Doctor Ignac Bugar, Medzinarodne Laserove Centrum


Czas trwania projektu: maj 2012 - 19.12.2016
Kwota dofinansowania: 1 990 805,00 PLN

Główny cel projektu: badania dotyczące propagacji i lokalizacji wiązek światła w nieliniowych ośrodkach trzeciego rzędu w obecności nieliniowości współzawodniczących (konkurujących, ang. competing nonlinearities).

Cele projektu
 1. Synteza materiałów optycznych (nematyczne ciekłe kryształy, NCK) oraz struktur (światłowody fotoniczne, ang. Photonic Crystal Fibers, PCFs) do obserwacji nieliniowości współzawodniczących trzeciego rzędu
 2. Wyniki eksperymentalne potwierdzone obszerną teorią dotyczące zjawiska samoogniskowania, rozogniskowania, oraz tworzenia się solitonów przestrzennych, ich stabilności, dynamiki i oddziaływania w ośrodkach o nieliniowościach współzawodniczących
 3. Wyniki eksperymentalne potwierdzone obszerną teorią dotyczące propagacji impulsów świetlnych oraz generacji superkontinuum w światłowodach fotonicznych oraz ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych (światłowodach fotonicznych wypełnionych ciekłym kryształem) z nieliniowościami współzawodniczącymi.

Main objectives

A goal of the project is to design, develop and study light propagation and localization in media with competing nonlinearities. Several new analytical approaches and numerical methods will be developed to describe this phenomena.

The expected outcome of this project:
 1. Synthesis of optical materials (nematic liquid crystals, NLCs) and structures (Photonic Crystal Fibers, PCFs) for observation of competing nonlinearities
 2. Experimental evidence and comprehensive theory of the self-focusing and self-defocusing effects and spatial solitons formation, their stability, dynamics and interaction in media with competing nonlinearities
 3. Experimental evidence and comprehensive theory of pulse propagation and supercontinuum generation in the PCFs with competing nonlinearities

Krótki opis projektu:

W ramach niniejszego projektu zostanie gruntownie przebadany wpływ współistnienia różnego rodzaju mechanizmów nieliniowości na przestrzenną i/oraz czasową odpowiedź ośrodków nieliniowych trzeciego rzędu. W zakresie efektów przestrzennych, wiele uwagi poświęcone zostanie efektom nieliniowym w ciekłych kryształach, z uwagi na fakt, że są to materiały w których występują jednocześnie różne mechanizmy nieliniowe. W zakresie efektów czasowych badania będą obejmowały generację superkontinuum w światłowodach fotonicznych.

Metodyka badań teoretycznych obejmowała między innymi analizę:
 • Właściwości przestrzennej lokalizacji światła w ośrodkach z jednocześnie występującymi różnymi mechanizmami nieliniowości trzeciego rzędu
 • dynamiki rozchodzenia się impulsów świetlnych w ośrodkach z nieliniowościami współzawodniczącymi trzeciego rzędu
 • nieliniowej propagacji wiązki w nematycznych ciekłych kryształach pod wpływem nieliniowości reorientacyjnej  i termicznej
 • generacji superkontinuum w światłowodach fotonicznych i ciekłokrystalicznych światłowodach fotonicznych z nieliniowościami współzawodniczącymi
Część eksperymentalna projektu obejmowała m.in:
 • syntezę nowych mieszanin ciekłokrystalicznych o odpowiednio dobranych parametrach
 • dobór odpowiednich metod i technik do wyznaczania nieliniowych parametrów nowych mieszanin ciekłokrystalicznych
 • dobór odpowiednich metod i technik pomiarowych do badania właściwości propagacji światła w ciekłych kryształach z nieliniowościami współzawodniczącymi
 • analizę wpływu nieliniowości współzawodniczących na generację nematykonów w nematycznych ciekłych kryształach
 • dobór odpowiednich metod i technik do analizowania propagacji impulsów światła i generacji superkontinuum w światłowodach fotonicznych z nieliniowościami współzawodniczącymi
Nieliniowości współzawodniczące

Nieliniowości współzawodniczące występują w ośrodkach, w których odpowiedź jest wynikiem dwóch lub więcej nieliniowych przeciwstawnych procesów lub efektów. Dotychczas rozważania dotyczące nieliniowości współzawodniczący ograniczone były do ośrodków z nieliniowością lokalną z jednoczesnym występowaniem nieliniowości trzeciego i piątego rzędu oraz do ośrodków z nieliniowością kerrowską i nieliniowością drugiego rzędu. Nieliniowości współzawodniczące występują naturalnie w kondensatach Bosego-Einsteina. Mogą być również zrealizowane w nematycznych ciekłych kryształach biorąc pod uwagę między innymi zarówno nieliniowość termiczną (ujemną) jak i silną nieliniowość reorientacyjną (dodatnią).

Dlaczego ciekłe kryształy?

Nieliniowość w ciekłych kryształach
 • nielokalna
 • nasyceniowa
 • o różnych znakach
 • z różnymi mechanizmami fizycznymi
.

Światłowody fotoniczne, generacja superkontinuum

Światłowody fotoniczne są to światłowody w których płaszcz zastąpiony został dwuwymiarowym kryształem fotonicznym. Światłowody fotoniczne łączą w sobie własności struktury krystalicznej jak i klasycznych światłowodów. Zastosowanie różnej geometrii struktury bezpośrednio wpływa na sposób prowadzenia światła w światłowodzie. Ściślej mówiąc, w zależności od różnicy efektywnego współczynnika załamania płaszcza i współczynnika załamania rdzenia, obserwuje się inne właściwości propagacyjne światła w światłowodach fotonicznych. Właściwości optyczne światłowodów fotonicznych zwróciły uwagę badaczy zajmujących się generacją koherentnego światła białego - supercontinuum. W generacji supercontinuum ważne jest, aby długość fali pompującej była porównywalna z długością fali odpowiadającej zerowej dyspersji światłowodu. Wśród podstawowych mechanizmów nieliniowych odpowiedzialnych za efekt supercontinuum należy wymienić: samomodulację fazy SPM (ang. self-phase modulation), skośną modulację fazy XPM (ang. cross-phase modulation), wymuszone rozpraszanie Ramana SRS (ang. stimulated Raman scattering) oraz mieszanie czterech fal FWM (ang. four-wave mixing). Efektywność mechanizmów nieliniowych zależy od parametrów impulsów wejściowych (szerokość, moc piku) oraz od parametrów samego światłowodu (m.in. profil dyspersji, pole modowe, dwójłomność). Z uwagi na fakt, że w generacji supercontinuum bierze udział wiele różnych procesów nieliniowych i różnych typów nieliniowości istotne staje się przebadanie wpływu nieliniowości współzawodniczących na propagację impulsów światła oraz na efektywność generacji supercontinuum.

Publikacje w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej:


Rok 2017:
 1. P. Jung, W. Krolikowski, U. Laudyn, M. Trippenbach, M. Karpierz, "Super-mode spatial optical soltions in media with competing nonlinearities", zaakceptowane w Phys Rev A IF: 2,598
 2. 2. K. D. Xuan, L. C. Van, V. C. Long, Q. H. Dinh, L. V. Xuan, M. Trippenbach, and R. Buczynski, Dispersion characteristics of suspended core optical fiber infiltrated with water, Appl. Opt. 56(4), 1012-1019 (2017). IF: 1,598
Rok 2016:
 1. U. A. Laudyn, P. S. Jung, M. A. Karpierz, G. Assanto, "Quasi two-dimensional astigmatic soliton in soft chiral metastrucures", Scientific Reports 6, 22923 (2016); IF: 5,578
 2. Krzysztof B. Zegadło, Nir Dror, M. Trippenbach, M. A. Karpierz, B. Malomed, "Spontaneous symmetry breaking of self trapped and leaky modes in quasi double well potentials", Physical Review A 93, 023644-023644(12) (2016) IF: 2,598
 3. J. Pniewski, T. Stefaniuk, H. Le Van, V. Cao Long, L. Chu Van, R. Kasztelanic, G. Stepniewski, A. Ramaniuk, M. Trippenbach, R. Buczynski, Dispersion engineering in nonlinear soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids, Appl. Opt. 55(19), 5033-5040 (2016) IF: 1,598
 4. G. Stępniewski, I. Kujawa, M. Klimczak, T. Martynkien, R. Kasztelanic, K. Borzycki, D. Pysz, A. Waddie, B. Salski, R. Stępień, M. R. Taghizadeh and R. Buczyński, Artificially anisotropic core fiber with ultra-flat high birefringence profile, Opt. Mat. Express, 6(5), 1464-1479 (2016). IF: 2,657
 5. G. Stepniewski, R. Kasztelanic, D. Pysz, R. Stepien, M. Klimczak, R. Buczynski, Temperature sensitivity of chromatic dispersion in nonlinear silica and heavy metal oxide glass photonic crystal fibers, Opt. Mat. Express, 6(8), 2689-2703 (2016). IF: 2,657
Rok 2015:
 1. U. A. Laudyn, M. Kwasny, A. Piccardi, M. A. Karpierz, R. Dabrowski, O. Chojnowska, A. Alberucci, G. Assanto, Nonlinear competition in nematicon propagation, Optics Letters, 40(22), 5235-5238 (2015); OSA; IF: 3,179
 2. Łukasz Szczuciński, Roman Dąbrowski, Stanisław Urban, Katarzyna Garbat, Marek Filipowicz, Jerzy Dziaduszek & Michał Czerwiński, Synthesis, mesogenic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanatoterphenyls, Liquid Crystals 42, 1706-1729 (2015) http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2015.1070924; IF: 2,349
 3. T. WASAK, P. SZANKOWSKI, V. V. KONOTOP, AND M. TRIPPENBACH, Four-wave mixing in a parity-time (PT )-symmetric coupler, Optics Letter 40, 5291-5294 (2015) http://dx.doi.org/10.1364/OL.40.005291; IF: 3,179
Rok 2014:
 1. B. Klus, U. A. Laudyn, M. A. Karpierz, B. Sahraoui All-optical measurement of elastic constants in nematic liquid crystals, Opt. Express Vol. 22, Iss. 24, pp. 30257-30266 (2014), dx.doi.org/10.1364 /OE.22.030257; OSA; IF: 3,525
 2. U. A. Laudyn, P. Jung, K. B. Zegadło, M. A. Karpierz and G. Assanto, Power-induced evolution and increased dimensionality of nonlinear modes in reorientational soft matter, Optics Letters Vol. 39, Issue 22, pp. 6399-6402 (2014); dx.doi.org/10.1364 /OL.39.006399; OSA; IF: 3,179
 3. J. Herman, O. Chojnowska, P. Harmata, R. Dąbrowski, B. W. Klus, P. Kula, Synthesis and properties of new non-symmetric 2,5-bis(4-alkylphenylethynyl)thiophenes, Liquid Crystals 41:11; 1647-1652 (2014), DOI: 10.1080/02678292.2014.947344; Taylor and Francis; IF: 2,349 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/02678292.2014.947344
 4. F. A. Sala, M. A. Karpierz and G. Assanto, Spatial routing with light-induced waveguides in uniaxial nematic liquid crystals, J. of Nonlinear Optical Physics and Materials, 23 (4), 1450047 (10 pages) (2014) DOI: 10.1142/S021886351450047; World Scientific; IF: 0,48
 5. Krzysztof B. Zegadlo, Tomasz Wasak, Boris A. Malomed, Miroslaw A. Karpierz, and Marek Trippenbach, Stabilization of solitons under competing nonlinearities by external potentials; Chaos 24, 043136 (2014); http://dx.doi.org/10.1063/1.4903359 AIP Publishing, IF: 2,06
 6. P Stajanca, D Pysz, M Michalka, G Andriukaitis, T Balciunas, G Fan, A Baltuska and I Bugar, Soliton-based ultrafast multi-wavelength nonlinear switching in dual-core photonic crystal fibre, Laser Physics 24, 065103-065113 (2014) doi:10.1088/1054-660X/24/6/065103; IF: 1,032
 7. Mariusz Klimczak, Bartłomiej Siwicki, Piotr Skibiński, Dariusz Pysz, Ryszard Stępień, Alexander Heidt, Czesław Radzewicz and Ryszard Buczyński, Coherent supercontinuum generation up to 2.3 um in all-solid soft-glass photonic crystal fibers with flat all-normal dispersion; Optics Express 22, 18824 - 18832 (2014) DOI:10.1364/OE.22.018824; IF: 3,25
 8. G Stepniewski, M Klimczak, H Bookey, B Siwicki, D Pysz, R Stepien, A K Kar, A J Waddie, M R Taghizadeh and R Buczynski, Broadband supercontinuum generation in normal dispersion all-solid photonic crystal fiber pumped near 1300 nm, Laser Physics Letters 11, 055103-055108 (2014) doi:1612-2011/11/5/055103; IF: 2,458
 9. Pavol Stajanca, Dariusz Pysz, Giedrius Andriukaitis, Tadas Balciunas, Guangyu Fan, Andrius Baltuska, and Ignac Bugar, "Ultrafast multi-wavelength switch based on dynamics of spectrally-shifted solitons in a dual core photonic crystal fiber, Opt. Express 22, 31092-31101 (2014), http://dx.doi.org/10.1364/OE.22.031092, (IF=3.525)
 10. D. Pysz, I. Kujawa, R. Stępień, M. Klimczak, A. Filipkowski, M. Franczyk, L. Kociszewski, J. Buźniak, K. Haraśny, R. Buczyński, Stack and draw fabrication of soft glass microstructured fiber optics, Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., 62(4), 667-683 (2014), DOI: 10.2478/bpasts-2014-0073, IF=1,102, http://www.degruyter.com/view/j/bpasts.2014.62.issue-4/bpasts-2014-0073/bpasts-2014-0073.xml,
 11. T. Wasak, V. V. Konotop, M. Trippenbac,h Four-wave mixing with Bose-Eistein condensates in nonlinear lattices, EPL 105 64002 (2014) DOI: 10.1209/0295-5075/105/64002; IF: 2,155
 12. Nguyen Viet Hung, Pawel Ziń, Eryk Infeld, Marek Trippenbach, Symmetry breaking in the collisions of double channel BEC solitons, Physica D 269, 37-41 (2014) (Elsevier) 10.1016/j.physd.2013.11.011; IF: 1,764
 13. T. Wasak, V. V. Konotop, M. Trippenach, Atom laser based on four-wave mixing with Bose-Eistein condensates in nonlinear lattices, Phys. Rev. A 88, 063626 (2014), DOI: 10.1103/PhysRevA.88.063626; IF: 2,729
Recenzowane czasopisma:
 1. U. A. Laudyn, M. Kwaśny, P. Jung, M. Trippenbach, G. Assanto, M. Karpierz, "Linear and nonlinear light beam propagation in chiral nematic liquid crystal waveguides", Photon. Letters of Poland 8, 1 (2016)
 2. R. Buczynski, Supercontinuum generation in photonic crystal fibers, Conf. on Nonlinear Optics and Novel Materials,Vietnam Ministry of Education and Training, Vinh City, pp.21, 2015.
 3. M. Hjiri, I. Guezguez, K. Iliopoulos, A. El-Ghayoury, H. Belmabrouk, M. A. Karpierz, B. Sahraoui, "Optical limiting efficiency of an electroactive bis-iminopyradine ligand and its zinc complex", Photon. Letters of Poland 8(1), 5 (2016)
 4. Tomasz Stefaniuk, Hieu Le Van, Jacek Pniewski, Van Cao Long, Aleksandr Ramaniuk, Karol Grajewski, Lanh Chu Van, Mirosław Karpierz, Marek Trippenbach, and Ryszard Buczyński, "Dispersion engineering in soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquid", Opticall Fiber and Their Application, SPIE 98160N-1 (2015) (Nałęczów, Poland, 22.09.2015 - 25.09.2015)
 5. Lanh Chu Van, Tomasz Stefaniuk, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Hieu Le Van, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solutions, Opticall Fiber and Their Application, SPIE 98160O-1 (2015) (Nałęczów, Poland, 22.09.2015 - 25.09.2015)
 6. Rafał Kasztelanic, Ryszard Buczyński , Jarosław Cimek, Ireneusz Kujawa, Ryszard Stępień, Anna Kozłowska, Andrzej Maląg, Andrew J. Waddie, Mohammad R. Taghizadeh , Hot embossing method for development of soft glass microoptic components with broadband infrared transmission , XIII Krajowa Konferencja Elektroniki - Materiały Konferencyjne, str. 221, Koszalin 2014.
 7. R. Buczynski. , M. Klimczak, D. Pysz, , G. Stepniewski, B. Siwicki, , J. Cimek, I. Kujawa, R. Stepien, Supercontinuum generation in microstructured fibers made of heavy metal oxide glass, Proc. of 16th International Conference on Transpoarent Opitcal Networks, ICTON 2014, We.A6.5, Graz, 2014, DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876529
 8. Ryszard Buczyński, Mariusz Klimczak, Bartłomiej Siwicki, Piotr Skibiński, Dariusz Pysz, Grzegorz Stępniewski, Alexander Heidt, Czesław Radzewicz and Ryszard Stępień, Optimisation of supercontinuum generation in all-solid soft glass photonic crystal fibers with flat all-normal dispersion" Book of Abstracts 2nd International Symposium on Optics and its Applications , 01 - 09.09.2014 Yerevan - Ashtarak ARMENIA
Wydarzenia popularyzujące naukę:
 1. Ryszard Buczynski - Udział w warsztatach dla studentów w ramach CONFERENCE ON NONLINEAR OPTICS AND NOVEL MATERIALS - pokaz i zajęcia praktyczne dla studentów z zakresu generacji supercontinuum w światłowodach fotonicznych, 03.12-05.12. Vinh City, Wietnam
 2. Ryszard Buczynski, Bartłomiej Siwicki, Udział w Międzynarodowych Targach Optoelektroniki i Fotoniki OPTON 2015, prezentacja kompaktowego układu do generacji supercontinuum na stanowisku wystawienniczym ITME.
 3. Organizacja konferencji Quantum Technologies Conference, gdzie prezentowane są wyniki dotyczące zjawisk nieliniowych i kwantowych http://quantumtech.ifpan.edu.pl/
 4. 29.11-2.12. 2016 Organizacja konferencji Nonlinear Optics and Novel Materials in Vihn City, Wietnam oraz wydanie specjalne Photonics Letters of Poland (Edytorial w załączeniu).


Patenty

Zgłoszenie patentowe: Sposób całkowicie optycznego pomiaru stałych elastyczności K22 i K33 w nematycznych ciekłych kryształach. Autorzy: Bartłomiej Klus, Urszula Laudyn, Mirosław Karpierz P.407356 (28.02.2014)

Wystąpienia i plakaty konferencyjne:

 1. P. Jung, M. Karpierz, Modelowanie propagacji fali elektromagnetycznej w strukturach subfalowych, Polska Konferencja Optyczna, 30.06.2013 - 4.07.2013, Sandomierz, Polska (poster)
 2. M. Kwaśny, U. Laudyn, F. Sala, P. Jung, M. Karpierz, "Dyskretna propagacja światła w nieliniowych optycznie warstwach nematyka chiralnego", Polska Konferencja Optyczna, 30.06.2013 - 4.07.2013, Sandomierz, Polska (poster)
 3. U. Laudyn, M. Kwaśny, F. Sala, M. Karpierz, "Light beam propagation in nonlinear layers of chiral nematic liquid crystal", Nonlinear Optics Application, NOA 18.09 - 21.09.2013, Gdańsk (prezentacja)
 4. P. Jung, M. Karpierz, Ulf Peschel, "Modelling of light propagation in subwavelength structures", Nonlinear Optics Application, NOA 18.09 - 21.09.2013, Gdańsk (prezentacja)
 5. B. W. Klus, U. A. Laudyn, M. A. Karpierz, "Nonlinear methods to measure parameters of nematic liquid crystals", Nonlinear Optics Application, NOA 18.09 - 21.09.2013, Gdańsk (prezentacja)
 6. R. Kasztelanic, I. Kujawa, R. Stepien, J. Cimek, K. Harasny, M. Klimczak, A.J. Waddie, M.R. Taghizadeh, R. Buczynski, "Characterization of microlenses made of tellurite and heavy metal oxide glass developed with hot embossing technology, "Nanomaterials and Nanoarchitecture"- Advance Study Institute NATO, Irlandia Cork, 30.06.2013 - 07.07.2013r. (poster)
 7. Grzegorz Stępniewski Poster/Plakat: nt.: "Infrared supercontinuum generation in soft-glass photonic crystal fiber pumped with a femtosecond Er-doped fiber laser mode-locked by Graphene saturable absorber" Ryszard Buczyński, G.Soboń, G Stępniewski, D.Pysz, T.Martynkien, M.Klimczak, R.Stępień, K.Abramski, Konferencja naukowa: "Nanomaterials and Nanoarchitecture"- Advance Study Institute NATO, Irlandia Cork, 30.06.2013 - 07.07.2013r.
 8. Nonlinear effects in discrete structures of chiral nematic liquid crystals, U. Laudyn, M. Kwaśny, F. Sala, M. Karpierz, Nonlinear guided waves VII, 7/05-10/05/2014, Kingussie, Szkocja (prezentacja)
 9. Dual light diffraction and self focusing effect in chiral nematic liquid crystaks, U. Laudyn, P. Jung, M. Kwaśny, M. Karpierz, XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, 8.09 - 12.09.2014 Wojanów (prezentacja)
 10. Łukasz Michalik, Filip Sala, Mirosław Karpierz - "Molecular reorientation in a liquid crystal cell under competing nonlinearities",  XIX Czech-Polish-Slovak Optical Conference,  08.09-12.09.2014, Wojanów (poster)
 11. U. A. Laudyn, P. Jung, M. Kwaśny, M. A. Karpierz, Linear and nonlinear light beam propagation in a waveguide created in chiral nematic liquid crystals, 5th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, 3/09-6/09/2014, Erice, Włochy (prezentacja)
 12. M. Karpierz, U. Laudyn, P. Jung, F. Sala, Nonlinear beam propagation in discrete structures of chiral nematic liquid crystals, , 5th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, 3/09-6/09/2014, Erice, Włochy (prezentacja)
 13. P. Jung, F. Sala and M. Karpierz, Numerical studies on evolution of a nonlinear mode in thick layer of chiral nematic liquid crystal, the 5th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, 02-07.2014, Erice, Italy (poster)
 14. Ryszard Buczyński, Mariusz Klimczak, Bartłomiej Siwicki, Piotr Skibiński, Dariusz Pysz, Grzegorz Stępniewski, Alexander Heidt, Czesław Radzewicz and Ryszard Stępień, "Optimisation of supercontinuum generation in all-solid soft glass photonic crystal fibers with flat all-normal dispersion" , 2nd International Symposium on Optics and its Applications, 01 - 09.09.2014 Yerevan -Ashtarak ARMENIA
 15. Bartłomiej Siwicki - Poster/Plakat nt: "Photonic crystal fiber for optofluidic nonlinear systems" PolyNano Summer School 2014, DTU Nanotech, Technical University of Denmark, 17-29.08.2014, Dania, Kgs. Lyngby
 16. Ryszard Buczyński - Wygłoszenie referatu zaproszonego: Supercontinuum generation in microstructured fibers made of heavy metal oxide glass , R. Buczynski. , M. Klimczak, D. Pysz, , G. Stepniewski, B. Siwicki, , J. Cimek, I. Kujawa, R. Stepien, 16th International Conference on Transpoarent Opitcal Networks, 8-11.07.2014, AUSTRIA - Graz,
 17. Ryszard Buczyński - Prezentacja ustna: "Hot embossing method for development of soft glass microoptic components with broadband infrared transmission Rafał Kasztelanic, Ryszard Buczyński , Jarosław Cimek, Ireneusz Kujawa, Ryszard Stępień, Anna Kozłowska, Andrzej Maląg, Andrew J. Waddie, Mohammad R. Taghizadeh, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie - 09-13.06.2014
 18. B. W. Klus, "Thermal effects in reorientational nonlinearity in liquid crystal", Nonlinear Optics Applications", 09/09-12/09/2015, Olsztyn (prezentacja)
 19. P. Jung, "Modelling of reorientational nonlinearity in chiral nematic liquid crystals", Nonlinear Optics Applications", 09/09-12/09/2015, Olsztyn (prezentacja)
 20. U. A. Laudyn "Nonlinear light beam propagation in chiral nematic liquid crystals", Nonlinear Optics Applications", 09/09-12/09/2015, Olsztyn (prezentacja)
 21. B. W. Klus, U. A. Laudyn, M. A. Karpierz, O. Chojnowska, R. Dąbrowski, "Application of nonlinear optics to measurements of liquid crystals parameters", III Symposium of the Photonics Society of Poland, Warsaw, 2015 (poster)
 22. B.W. Klus, U. A. Laudyn, O. Chojnowska, R.Dąbrowski and M. A. Karpierz , "The use of nonlinear optics for measurements of linear parameters of liquid crystals", Optics of Liquid Crystals 2015", 13/09-18/09/2015, Sopot, Poland (poster)
 23. M. Trippenbach, The 22nd International Conference on Laser Spectroscopy ICOLS, Singapore, June 28 - July 3 (2015), poster
 24. M. Karpierz, U. Laudyn, F. Sala, P. Jung, B. Klus, M.. Trippenbach, "Dual diffraction and competing self-focusing in chiral nematic liquid crystals", Photonic Middle East Conference (PMEC) 13/13/2015 - 15/12/2015 Doha, Qatar (prezentacja)
 25. M. Trippenbach, "Dual diffraction and competing self-focusing in chiral nematic liquid crystals", Photonic Middle East Conference (PMEC) 13/13/2015 - 15/12/2015 Doha, Qatar (invited talk)
 26. M. Trippenbach, Four-wave mixing in a PT-symmetric coupler, 4th Nonlinear Waves - Theory and Applications", Pekin June 25-28, 2016. (Invited talk)
 27. R. Buczynski Wygłoszenie referatu zaproszonego: Supercontinuum generation in photonic crystal fibers, Conf. on Nonlinear Optics and Novel Materials, Vinh City, Wietnam, 29.11-12.12.2016.
 28. M. Trippenbach (invited talk), UBIQUITOUS PHENOMENON OF FOUR WAVE MIXING, Conf. on Nonlinear Optics and Novel Materials, Vinh City, Wietnam, 29.11-12.12.2016.

.


..