Stacja znajduje się na Wydz. Fizyki PW - ul. Koszykowa 75 - Warszawa