PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Wizyty krótkoterminowe: Lund Universitet, Lund, Szwecja; Universite Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia; Universitetet i Oslo, Oslo, Norwegia; Institut de Recherches Subatomiques, Strasbourg, Francja; Yale University, New Haven, U.S.A; Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, U.S.A.; Aarhus Universitet, Aarhus, Dania; Tohoku University, Sendai, Japonia.

Zainteresowania naukowe:

Fizyka kwantowych gazów atomowych: fermionowy gaz unitarny, nadciekłość, termodynamika, egzotyczne fazy, kondensacja B-E, dynamika wirów kwantowych, hydrodynamika.

Fizyka jąder atomowych: struktura jąder atomowych przy dużych momentach pędu i egzotycznych deformacjach.

Dynamika jądrowa: rozszepienie, fuzja, rozszczepienie wymuszone, reakcje jądrowe przy niskich energiach.

Fizyka gwiazd neutronowych: struktura, stabilność, nadciekłość,wiry kwantowe.

Metody teoretyczne opisu kwantowych układów wielu ciał:
- metoda całek po trajektoriach (Path Integral Monte Carlo),
- teoria funkcjonału gęstości energii (statyczna i zależna od czasu)
- dynamika nieliniowa, metody semiklasyczne,
- nierównowagowa mechanika statystyczna (zjawiska transportu).

Metody obliczeniowe:

Działalność dydaktyczna

    Promotor prac doktorskich:

  1. dr Krzysztof Zberecki, obrona w 2007 r.

    tytuł rozprawy: „Analiza korelacji oktupolowych w jądrach atomowych”.

  2. dr Gabriel Wlazłowski, obrona w 2010 r.

    tytuł rozprawy: „Zbadanie właściwości rozrzedzonego gazu silnie oddziałujących fermionow Metodą Monte Carlo”.

Działalność organizacyjna: