websitetemplate.org
Witam! > Sprawozdanie wzorcowe
 
 
 
 

Sprawozdanie wzorcowe

Przedstawione tutaj do pobrania sprawozdanie wzorcowe (lub lepiej przykładowe) pokazuje, jak powinno wyglądać sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia. Kolorem czerwonym zostały napisane komentarze dotyczące zawartości sprawozdania. Należy zawsze pamiętać, że sprawozdanie z konkretnego ćwiczenia może mieć inny układ treści, nie musi zawierać wykresów, ale musi zawierać wszystkie główne części opisane w regulaminie.

Sprawozdanie zostało napisane przeze mnie przy użyciu edytora tekstu w komputerze. Wasze sprawozdania nie muszą być pisane przy użyciu komputera, zalecam pisanie odręczne (lecz czytelne). Tworzenie sprawozdania w Wordzie lub innym edytorze pochłania bardzo dużo czasu (wzory!!!), łatwiej i szybciej można napisać je odręcznie. Forma (wydruk komputerowy lub pismo odręczne) nie ma żadnego wpływu na ocenę sprawozdania.