Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Kuratorium Oświaty  w  Warszawie

XIII KONKURS   FIZYCZNY  dla szkół średnich

Etap rejonowy - 2 grudnia 2006 r.

 

 

Zadanie 1.

Na jaką wysokość podskoczy obręcz o promieniu R po sprężystym zderzeniu ze ścianką o wysokości h. Prędkość obręczy wynosi v, przed zderzeniem obręcz nie obraca się. Nie ma tarcia.

Odp:

 

Zadanie 2.

Dwa przewodzące ciepło tłoki tworzą kondensator płaski wypełniony powietrzem o ciśnieniu atmosferycznym p0. Ile razy zmieni się odległość między tłokami po naładowaniu ich różnoimiennymi ładunkami o wartości bezwzględnej Q ? Tarcie zaniedbać. Powierzchnia tłoków wynosi S, rozmiary liniowe tłoków są duże w porównaniu z odległością między nimi.

Odp:

 

Zadanie 3.

W cylindrze pod nieważkim tłokiem o powierzchni S znajduje się gaz doskonały, jednoatomowy, o ciśnieniu atmosferycznym p0 i temperaturze T0. Wewnętrzna objętość cylindra podzielona jest na dwie równe części nieruchomą, poziomą przegrodą z małym otworkiem. Na tłok położono ciężar o masie M i w wyniku tego tłok doszedł do przegrody. Znaleźć temperaturę końcową gazu w cylindrze, jeżeli ścianki cylindra i tłok nie przewodzą ciepła.

 

 

Odp:

 

Zadanie 4.

Obwód elektryczny składa się z baterii o siłach elektromotorycznych E1 i E2 , oporników R1, R2 i R3 i baterii o nieznanej sile elektromotorycznej Ex. Przy jakiej wartości     wskazanie idealnego woltomierza V nie zmieni się po zamknięciu klucza K? Opory wewnętrzne baterii są pomijalnie małe.

Odp:

 

 

Zadanie 5.

Klocek o masie m1 leży na doskonale gładkiej powierzchni, przymocowany do ściany nieważką sprężynką. Za pomocą nici nawiniętej na bloczek do klocka przymocowany jest ciężarek o masie m2. Bloczek jest cienkościennym walcem o masie m3. W stanie równowagi sprężyna rozciągnięta jest o Dl. Wyznaczyć okres drgań klocka, po wyprowadzeniu układu z położenia równowagi.

 

 

Odp:

 

Uwaga: W rozwiązaniach zadań należy przyjąć powszechnie znane stałe fizyczne (np.: g , R , e0  itp.) za dane.

 

============================================================================

Życzymy Państwu przyjemnej pracy