Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Kuratorium Oświaty  w  Warszawie

XII KONKURS   FIZYCZNY  dla szkół średnich

Etap rejonowy - 3 grudnia 2005 r.

 

 

Zadanie 1.


Końce nieważkiej, nierozciągliwej nici o długości L umocowane są w punktach A i B znajdujących się na różnych poziomach. Na nić nawleczony jest ciężki koralik C. Zaniedbując rozmiary koralika oraz tarcie, znaleźć odległość punktu A od prostej pionowej, przechodzącej przez koralik.

 


Zadanie 2.

Rakieta o masie M, której nadano przy starcie prędkość v, ma silnik, zdolny w czasie Dt ciągnąć siłą F. W jakiej chwili należy włączyć silnik, żeby rakieta osiągnęła maksymalną wysokość? Ile wynosi ta wysokość? Założyć, że masa rakiety nie zmienia się, a przyspieszenie ziemskie g jest stałe.

 

Zadanie 3.

Izolowany cieplnie cylinder jest podzielony tłokiem o znikomo małej masie na dwie równe części. Z jednej strony tłoka znajduje się n moli gazu doskonałego o molowych ciepłach właściwych CV i CP (odpowiednio przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu). Z drugiej strony tłoka jest próżnia. Temperatura i ciśnienie początkowo wynosiły T0 i p0. W pewnej chwili pozwolono tłokowi przesuwać się swobodnie, dzięki czemu gaz wypełnił całą objętość naczynia. Następnie zwiększono stopniowo ciśnienie na tłok i powoli doprowadzono objętość gazu do stanu początkowego. Znaleźć zmianę energii wewnętrznej gazu.

 

 

Zadanie 4.


Znaleźć ustalony ładunek na kondensatorze.

Zadanie 5.


Na płaszczyźnie nachylonej do poziomu pod kątem a umieszczono mały przedmiot o masie M naładowany ładunkiem Q. Współczynnik tarcia wynosi m. Jednorodne pole magnetyczne o indukcji B jest prostopadłe do nachylonej płaszczyzny. Przedmiot puszczono z zerową prędkością początkową. Znaleźć wartość i kierunek ustalonej prędkości.

 

 


Uwaga: W rozwiązaniach zadań należy przyjąć powszechnie znane stałe fizyczne (np.: g , R , e0  itp.) za dane.

 

============================================================================

Życzymy Państwu przyjemnej pracy