Uroczystość zakończenia IX Konkursu Fizycznego
odbyła 25 kwietnia 2003 roku w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

 

Na początek były przemówienia:

 

    

 

A potem Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Lech Czarnecki (w środku) razem z Dziekanem Wydziału Fizyki PW prof. Franciszkiem Krokiem (z lewej) wręczali dyplomy i nagrody zwycięzcy, laureatom, wyróżnionym finalistom i finalistom IX Konkursu (czasami ich rodzicom):

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dyplomy otrzymali również nauczyciele:

 

  

  

  

  

 

Na zakończenie wykład pt. „Historia badań zjawiska tęczy” wygłosił dr Marek Wasiucionek, lecz tego już nie sfotografowano (tęczę należy obejrzeć samemu). Za rok jubileuszowy X Konkurs.