A K T U A L N O Ś C I

Koło Naukowe Fizyków przy Politechnice Warszawskiej życzy udanych i dłuuuugich wakacji wszystkim studentom i nauczycielom akademickim, a także wszystkim innym, którzy niezależnie od płci, koloru oczu i włosów, narodowości, wyznania i poczucia humoru czują się fizykami.