Prowadzone zajęcia - archiwum

Sieci ewoluujące: od fizyki do internetu
(wykład prowadzony razem z dr Agatą Fronczak)
dla Wydz. Fizyki
strona wykładu
Fizyka statystyczna stanów nierównowagowych dla Wydz. Fizyki, przedmiot nie jest realizowany w roku akademickim 2010/2011
Notatki z wykładów
Seminarium z Ekonofizyki odbywało się semestrze zimowym 2004/2005

strona seminarium
Wirtschaftsphysik - fizyka w ekonomii ogólnodostepny, odbył się w semestrze letnim 2003/2004
Strona wykładu
Dynamika nieliniowa układów złożonych dla Studium Doktoranckiego Wydz.
najblizsze seminarium
Powrót