Współpracownicy

dr inż. Julian Sienkiewicz

julas@if.pw.edu.pl
Modele interakcji społecznych w strukturach niskowymiarowych i na sieciach złożonych
dynamika emocji w Internecie
statystyczna eksploracja danych oraz Big Data
scjentometria
dr inż. Krzysztof Suchecki

suchecki@if.pw.edu.pl
Modele dynamiki opinii i informacji w sieciach złożonych
Struktura i powstawanie sieci hierarchicznych
Procesy koewolucyjne na sieciach, interakcja różnych dynamik

Doktoranci


mgr inż. Jan Chołoniewski

mgr inż. Robert Paluch

mgr inż. Piotr Górski

mgr inż. Joanna Toruniewska


Sekretariat


mgr Anna Grzywacz


Informatyk


inż. Mateusz Ozimek


Byli współpracownicy


dr inż. Anna Chmiel

anka@if.pw.edu.pl
Modele emocji, modelowanie zachowań użytkowników Internetu, sieci ewoluuj±ce, bł±dzenie przypadkowe
dr Pawel Sieczka

psieczka@if.pw.edu.pl
Ekonofizyka, modele rynków finansowych
dr inż. Krzysztof Kacperski

 
dr inż. Krzysztof Urbanowicz

urbanow@if.pw.edu.pl
Analiza szumów na rynkach inwestycyjnych
dr inż. Agnieszka Czaplicka

Modele emocji
dr inż. Jarosław Białecki

 
dr inż. Piotr Fronczak

 
dr hab. Agata Fronczak

 
dr inż. Sławomir Matyjaśkiewicz

 
mgr inż. Grzegorz Siudem

Złamanie symetrii w modelach socjofizyki
mgr inż. Paweł Weroński

Analiza danych dotycz±cych emocji
mgr inż. Piotr Pohorecki

mgr inż. Konrad Koziej

Algorytmy genetyczne, przewidywanie szeregów czasowych
mgr Janusz Dębski

cyberemo@if.pw.edu.pl
Project Manager
mgr Ewa Pniewska

epniewska@if.pw.edu.pl
Sekretariat
mgr inż. Adam Pawluczyk

Złamanie symetrii w modelach socjofizyki
mgr inż. Krzysztof Soja

mgr inż. Paweł Kondratiuk

mgr inż. Tomasz Ryczkowski

Powrót