Tematyka prac

  1. Zastosowanie metod fizyki w ekonomii i socjologii:
  2. - modelowanie agentowe zmian opinii społecznej
   - modele ewolucji sieci społecznych i sieci finansowych
   - sieci produkcyjne
   - modele dywersyfikacji portfela
   - badanie fluktuacji na rynku FOREX
  3. Badania grup internetowych:
  4. - badanie aktywności grup internetowych
   - badania emocji w grupach on-line
   - przepływy informacji w grupach on-line
   - inżynieria odwrotna sieci on-line
  5. Układy hierarchiczne:
  6. - badanie procesów powstawania hierarchii
   - przetwarzanie informacji w sieciach hierarchicznych
  7. Sieci transportowe:
  8. - badanie statystycznych cech sieci transportu publicznego
   - badanie ewolucji sieci transportowych w sytuacjach katastrofalnych
  9. Wykorzystanie metod eksploracji danych (data mining) do analizy danych z różnych dziedzin:
  10. - analiza danych fizjologicznych (wykrywanie stanów emocjonalnych)
   - analiza wyników nauczania
   - analiza wiadomości prasowych
   - analiza wpływu emocji na aktywność grup internetowych
   - analiza danych z rynków rolnych
  11. Sieci złożone:
  12. - przejścia fazowe w sieciach złożonych
   - przetwarzanie informacji w ko-ewoluujących sieciach boolowskich
   - dyfuzja w modularnych sieciach złożonych
  13. Dynamika nieliniowa układów złożonych:
  14. - kontrola i synchronizacja układów dynamicznych o różnych ilościach stopni swobody
   - wpływ struktury fraktalnej na rezonans stochastyczny w układach chaotycznych
  15. Chaos deterministyczny:
  16. - analiza szeregów czasowych
   - oszacowanie poziomu szumu w danych
   - redukcja poziomu szumu w szeregach czasowych
Powrót