Skład Rady Kierowników Projektów UE na Politechnice Warszawskiej

Przewodniczący Rady:
prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki), jholyst@if.pw.edu.pl, tel. 022-660-71-33

Prezydium Rady:
mgr inż. Alicja Ewa Furmaniak-Dźwiarek (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), ewad@meil.pw.edu.pl
prof. dr hab. Wiesław Kuźmicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), W.Kuzmicz@imio.pw.edu.pl
dr hab. Michał Śmiałek (Wydział Elektryczny), michal.smialek@ee.pw.edu.pl

Członkowie Rady:
dr inż. Łukasz Ciupiński (Wydział Inżynierii Materiałowej), lukas@inmat.pw.edu.pl
dr inż. Elżbieta Dagny Ryńska (Wydział Architektury)
prof. dr hab. Maciej Jarosz (Wydział Chemii), mj@ch.pw.edu.pl
mgr Helena Korolewska-Mróz (Wydział Inżynierii Produkcji), hm@wip.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska (Wydział Mechatroniki), M.Kujawinska@mchtr.pw.edu.pl
dr inż. Aleksander Panek (Wydział Inżynierii Środowiska), apanek@nape.pl
prof. PW. dr hab. Jacek Rokicki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), jack@meil.pw.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), tarz@mini.pw.edu.pl
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Wydział Inżynierii Lądowej), w.suchorzewski@il.pw.edu.pl
prof. dr hab. Janusz Śledziński (Wydział Geodezji i Kartografii), Sledzinski@gik.pw.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Urbaniec (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku), gstku@mbox.pw.edu.pl

Sekretarz Rady:
dr inż. Ryszard Piramidowicz (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), r.piramidowicz@elka.pw.edu.pl

Powrót