Konferencja Cyberemotions2013

Kolektywna dynamika w społecznościach sieciowych, eksploracja danych pozwalających na wykrywanie emocji i opinii, kolektywne przetwarzanie informacji, wzory zachowań emocjonalnych w sieci a także zastosowanie sposobów wykrywania emocji w biznesie, marketingu i w sieci Internet. Jeżeli interesują Cię emocje w cyberprzestrzeni oraz efekty 4-letnich badań realizowanych w projekcie CYBEREMOTIONS , to zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt!

Projekt Cyberemotions jest finansowany z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
29-30 stycznia 2013

Zapraszamy na stronę http://science24.com/event/cyberemo2013/!


Filmy z konferencji Cyberemotions2013
Powrót