Seminarium z Ekonofizyki

Szczegóły prezentacji

referent: Mariusz Adamski data: 8 grudnia 2004 r.
tytuł: Topologia Światowej Sieci Handlu
artykuł: Topology of the World Trade Web
autorzy: M. Angeles Serrano, M. Boguna
opublikowany w: Physical Review E 68, 015101 (2003)     cond-mat: 0301015
pliki: wersja oficjalna (PDF 304 KB),    wersja cond-mat (PDF 163 KB)
prezentacja: (PPT 514 KB)

streszczenie: W artykule tym zaprezntowano charakterystykę sieci światowego handlu, która, jak się okazuje, posiada typowe własności sieci złożonych. Sieć tę skonstruowano na podstawie danych z Międzynarodowego Centrum Handlowego, dotyczących importu/eksportu 40 najważniejszych towarów wymienionych pomiędzy różnymi krajami w 2000 roku. Na podstawie tych danych stwierdzono, że istnieją korelacje pomiędzy ilością kanałów handlowych danego kraju a jego bogactwem. Zauważono także, że sieć ta pod względem niektórych parametrów jest bardzo zbliżona do innych sieci złożonych o takim samym rozmiarze i średnim stopniu węzłów.

uwagi:

Adres, pod którym znajduje się baza danych wykorzystywana przez autorów artykułu: http://www.intracen.org/menus/countries.htm


Powrót