Archiwum

Inauguracja pracowni Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych w Gmachu Matematyki
wywiad Prof. Janusza Hołysta Tygodniu Powszechnym
Wiadomość w Science
Applications of Physics in Financial Analysis 4, Warsaw 2003 - konferencja międzynarodowa
International Conference on Economic Science with Heterogenous Interacting Agents ESHIA/WEHIA 2008
Back