G A L E R I A   Z D J Ę Ć

 

Autorzy ćwiczenia: Marcin Hołdyński, Michał Jankowski, Tomasz Grzywna (Wydz. Fizyki PW,  IV rok, 2004)

To było naszepierwsze stanowisko pracy. W czasie pracy też może być wesoło.
Próbujemy coś zmienić, ale czy nam sie uda??? Mamy problem, więc próbujemy go rozwiązać.