Projekt wstępny Kącika Wystawowego

Radomir Kupczak, Politechnika Warszawska, Wydz. Fizyki

 

Przedstawiam projekt zagospodarowania wolnej przestrzeni naprzeciwko portierni przy wejściu do Gmachu Fizyki (rys.1.) jako stały, ogólnodostępny "kącik wystawowy".

 

Rys.1. Plan sytuacyjny kącika wystawowego

Na zamykanej ladzie osłoniętej szybą magą się znaleźć stale włączone elementy ekspozycji.

 

Proponuje ustawienie następujących zestawów:

 

1. Politechniczna Stacja Meteo

Na ladzie byłby wystawiony monitor z aktualnymi wykresami parametrów pogodowych. Stacja od kilku miesięcy pracuje na Wydziale i można ją obejrzeć w pomieszczeniu 232 (w obecnej chwili posiadamy wypożyczone czujniki).

 

2. Politechniczna Stacja Pomiaru radiacji

Na ladzie byłby wystawiony detektor promieniowania, błyskająca żarówka i monitor. Detektor osłonięty szybą umożliwiałby pomiary radioaktywności przedmiotów użytku domowego (zegarek, ceramika, materiały budowlane itp.). Błyskająca żarówka uświadamiałaby widzów o istnieniu tła. Dane rejestrowane byłyby na monitorze. Stanowisko było testowane w p. 232.

 

Rys.2. Stanowisko do pomiaru radiacji

 

3. Wykorzystanie GSM (telefonii komórkowej) do sterowania

Na ladzie byłby wystawiony model domu z dwiema żarówkami, które można włączać i wyłączać wysyłając odpowiednie SMS. Opracowane stanowisko jest do obejrzenia w p. 315.

 

Rys.3. Idea wykorzystania GSM do sterowania i pomiarów

Przedstawione propozycje opieram na własnych opracowaniach elektronicznych (zestawy mikroprocesorowe) i programach (assembler, LabView). Były one testowane i znalazły praktyczne zastosowania.

 

Rys.3. Telefoniczna Stacja Pomiarowa

 

 

Przewidywane koszty związane z wdrożeniem projektu

Koszty przedstawiono w oddzielnym dokumencie.

Podejmuję się uruchomiania całości w ciągu trzech miesięcy od wydania decyzji budowy kącika wystawowego. 

 

 

Przykłady zastosowań proponowanych rozwiązań

Rys.4. Włącznik światła sterowany telefonem komórkowym

 

 

Rys.5. Prezentacja wykresów Stacji Meteo pracującej na naszym Wydziale