Historia

 

dr inż. Radomir Kupczak

 

Szkoła - III Liceum  Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łodzi

Studia - Politechnika Warszawska, wydz. Elektroniki.

Doktorat - Politechnika Warszawska, wydz. Elektroniki (1989) "Analiza wieloparametrycznych systemów zbierania danych w eksperymentach fizycznych i ich zastosowanie do badań na wiązkach ciężkich jonów cyklotronów".

 

PRACA

Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki (od 1993)

stanowisko adiunkt

Dydaktyka

Wykłady:

Systemy Zbierania i Trigerowania Danych we współczesnych eksperymentach fizycznych (na przykładzie rozwiązań  ZEUS w DESY – Deutches Elektronen-Synchrotron i CERN),

Układy mikroprocesorowe

 

Laboratorium:

Komputerowe Systemy Pomiarowe, Oprogramowanie Eksperymentu Fizycznego – IV rok,

Lab ogólne z fizyki GiK,

 

Koło CAMAC -  Systemy metrologiczne – opracowania zestawów do badań efektu Comptona i obwodów rezonansowych, stacja meteo.

Opiekun naukowy prac inżynierskich i magisterskich na Wydz. Elektroniki,

 

 

   Ojcze Święty modlimy się za Ciebie, będziesz zawsze z nami

 

"Życie Warszawy" - 6.04.2005

 

 

  System eCall - 2005

 

 

  Współpraca z CERN ALICE (od 2005)

 

Współpraca z CERN - ALICE - budowa detektora T0, Szwajcaria (od 2005)

 

Grupa fińsko - rosyjsko - polska Współpraca z Włochami
Testy aparatury dla T0 (ALICE) - listopad 2005 Sterownik światła laserowego

 

 

 

Praca dydaktyczna - Politechnika Warszawska - laboratorium

 

Laboratorium I - ze studentami      i     stanowisko do pomiarów promieniowania gamma

monitoring promieniowania tła (szkoda, że został zlikwidowany)

 

I Seminarium Studenckie  - Lab III (2001)

  

     Stanowisko pomiarowe do badań Mossbauera

     Pod kierunkiem prof. W. Zycha brałem udział przy uruchamianiu i kalibracji dwóch stanowisk do badań metodą Mossbauera. Opracowałem aparaturę do kalibracji źródła (trigerowanie danych o ściśle określonej energii) i rejestracji danych.

E.Nowakowsaka, P.Duda, J.Grabski, E.Gradys, R.Kupczak, J.Oleniacz, W.Zych – Magnetic Properties of Amorphous Fe-Pd-B and Fe-Pt-B Alloys - phys.stat.sol.(a)185,No.2,277-283 (2001)

 

     VII Festiwal Nauki - wrzesień 2003 - Politechnika Warszawska - Wydział Fizyki

     GPS - Satelitarny system określania pozycji geograficznej

     Mobilne Systemy Pomiarowe - z wykorzystaniem GSM i GPS.

 

20.09.2003 - VII Festiwal Nauki

    

 

     Współpraca z Cyklotronem Warszawskim U200P (2004)

 

27 luty 2004

prof. Jan Kownacki, prof. Marek Lewitowicz GANIL

Stanowisko do badania rozkładu barier na fuzję jądrową

     

Współpraca ze służbami metrologicznymi (od 2000)

     Prowadzę badania związane z rozproszonymi systemami metrologicznymi (Internet, GSM, modemy). Opracowałem Stację Pomiarów Meteo, dzięki której powstało wiele prac magisterskich i inżynierskich na wydz. Elektroniki (grupa PERG). Dzięki pracy magisterskiej R. Sałańskiego stacja została wdrożona do pomiarów w mazowieckich gminach Zielonka i Piaseczno. Od kwietnia 2002 roku Stacja Meteo Politechniki jest zamontowana w Gmachu Fizyki.

 

Prezentacja Stacji Meteo (Gmach Główny Politechniki KKM 2001), Zamontowana Stacja Meteo w Mysiadle (200 m od Instytutu Geodezji Astronomicznej PW)

 

Prace były prezentowane na Krajowym Kongresie Metrologii 2001 na Politechnice Warszawskiej:

1. R. Kupczak, W.Peryt, K. Poźniak, R. Romaniuk, T. Jeżyński, A.Łoboda, R.Sałański – Rozproszona sieć pomiarowa na przykładzie stacji METEO z wykorzystaniem internetu i telefonii GSM – KKM 2001,

 

     Pomiary z wykorzystaniem telefonii GSM

     Opracowałem telefoniczną stację pomiarową dla systemu kontroli i sterowania opartego na telefonii cyfrowej GSM. System bazuje na autorskich rozwiązaniach sprzętowych i programowych. 

1. R. Kupczak – "Przenośny system sterowania i kontroli o zasięgu światowym" - 2, 2003 - Radioelektronik,

2. R. Kupczak – "Telefoniczna Stacja Pomiarowa" - 5, 2003 - Radioelektronik,

3. R. Kupczak – "Zastosowanie telefonicznej stacji pomiarowej w domu i samochodzie" - 9, 2003 - Radioelektronik,

 

Systemy pomiarowe z telefonami GSM

 

 

Współpraca z DESY (Deutches Elektronen-Synchrotron)

 Hamburg - Niemcy (od 1988)

 

     W DESY prowadzone są największe na Świecie eksperymenty z fizyki jądrowej (tak będzie do czasu uruchomienia badań w CERN - 2006). Biorę udział przy budowie i badaniach systemu akwizycji danych (40 tys. parametrów) dla detektora  BAC ZEUS (własne opracowania aparatury VME).

1. ... R.Kupczak ... System odczytu i układ wyzwalania kalorymetru wspomagającego BAC dla detektora ZEUS - 

        Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2002, 48, z.2, ss 359-380

2. K.Poźniak, R.Romaniuk, T.Jeżyński, A.Kuliński, H.Bielecki, Z.Łuszczak, R.Kupczak, G.Grzelak, M.Pietrusiński, I.M.Kudła – Bazodanowy rozproszony system metrologiczny dla detektora BAC w eksperymencie ZEUS (DESY, Hamburg) – KKM 2001

3.Kudla, R.Kupczak, K.Pozniak,    96-116 __/09/96 GFLT signals testing and distribution within the BAC system

 

Schemat detektora ZEUS (6 m wysokości, 

8 pięter pod ziemią)

Plan usytuowania - kolorem niebieskim zaznaczono lokalizację elektroniki BAC (RUCKSACK - 3 piętra aparatury).

 

Przenosimy komputer VAX na miejsce Ośrodek posiada własną stację transmisji danych

 

Praca koncepcyjna   Jedna z szaf wypełniona elektroniką VME

 

  

Nie jest to prosta sprawa  

chyba jeden ze SCANNERÓW się zaciął

 (z K. Poźniakiem)

 

Tunel (6 km) w którym są przyspieszane elektrony i przeciwbieżnie protony

Plan przebiegu tunelu

 

  

NAJSŁAWNIEJSZE EKSPERYMENTY Z FIZYKI

 

 

Współpraca z Instytutem Chemii i Technik Jądrowych

i z przemysłem (od 1990) 

 

     Jestem współautorem systemu rejestracji danych dla Prototypowej Stacji Oczyszczania Gazów Odlotowych z wykorzystaniem wiązki elektronów w ciepłowni „Kawęczyn” – główne prace prowadzone były pod kierunkiem ICHTJ (EBARA Environmental Corporation - Greensburg USA, Badenwerk AG - Karlsruhe Niemcy, International Atomic Energy Agency - Viena Austria). 

A.Chmielewski, R.Kupczak, et al., On-line Monitoring System of Suflar and Nitric Compounds, Soltan  Institute  for Nuclear Studies, Annual Report 1990.

J.Szlachciak, R.Kupczak, et al.,  Monitoring and Control System for Pilot SO  and NO remowing Installation  in the Electric and Thermal Power Plant in Kaweczyn 1991 Jachranka,

J.Szlachciak,R.Kupczak et al., Monotoring and Control System for EB Flue Gas Treatment Pilot Plant, Part II, PC Based Data Acquisition System Radiaton Physies and Chemistry, vol.40, No.4, Pergamon Press LTD, 1992.

 

Analizator stężenia NOX, SO2, O3 (EBARA) 

 Komora naświetleń gazów odlotowych wiązką elektronów

 (EC Kawęczyn Warszawa)

 

   

     Pod kierunkiem Agencji Atomistyki w Wiedniu brałem udział w opracowywaniu projektu wstępnego Prototypowej Stacji Oczyszczania Gazów metodą wiązki elektronów dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra (Elektrownia Pomorzany – Szczecin)

Na postawie projektu przy współpracy z ABB jest budowana demonstracyjna instalacja w EL Pomorzany.    Pozwoli zredukować  emisję SO2 i NOX do wartości mniejszych od limitów określonych w normie obowiązującej w Polsce po 1997 roku (870 g/GJ - SO2  i 170g/GJ - NOX ) z pełną redukcją odpadów.

 

Opracowania których jestem współautorem:

1. Komputerowy System Sterowania Instalacją usuwania SO2 i NOx w EL POMORZANY Metodą Wiązki Elektronów (Projekt koncepcyjny)

2. Projekt Wstępny Komputerowego Systemu Sterowania Instalacją Oczyszczania Gazów Odlotowych dla EL POMORZANY (Algorytmy sterowania) Tom SO3, Zeszyt 3

3. Projekt Wstępny Komputerowego Systemu Sterowania Instalacją Oczyszczania Gazów Odlotowych dla EL POMORZANY (Analiza potrzeb zgłoszonych przez autorów węzłów technologicznych i inwestora) Tom SO3, Zeszyt 2

 

Schemat instalacji oczyszczania gazów odlotowych metodą wiązki elektronowej

   Laboratorium Reakcji Jądrowych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

Dubna - Rosja (1978 - 1985) - wyjazd służbowy

 

     W 1978 roku został powołany zespół do prowadzenia eksperymentów na wiązkach ciężkich jonów cyklotronów  U-300 i U400.

Skład zespołu:

dr Grzegorz Bałuka - oprogramowanie systemu pomiarowego (praca doktorska),

doc. dr Sławomir Chojnacki - fizyk, współpraca z prof. N.G. Florowem,

techn. Antoni Jankowski - konstruktor systemu i aparatury elektronicznej, operator cyklotronu,

dr Radomir Kupczak - konstruktor systemu i aparatury elektronicznej (praca doktorska),

dr Marek Lewitowicz - prowadzenie eksperymentów (praca magisterska i doktorska),

dr Jan Sernicki - konstruktor pozycyjnych detektorów gazowych,

dr Nikolaj Skobelev - fizyk,

dr Adam Sołtan - główny ekspert opracowywania i prowadzenia eksperymentów,

doc. dr Mieczysław Sowiński - vice dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych,

 

Centrum Pomiarowe  U-300

 komputer SM-3  (A.Jankowski, A.Sołtan)

Pozycyjny detektor gazowy

Dubna, ZIBJ, Cyklotron U-400

Spektrometr magnetyczny MSP144

(M.Lewitowicz, A.Sołtan)

 

Zespół jako pierwszy w instytucie zbudował wieloparametryczny system zbierania danych na bazie aparatury CAMAC i komputera SM3 (PDP1120) - 32 kB pamięci operacyjnej, 4 MB wymienny dysk. Komputery tego typu były jednymi z pierwszych w Świecie stosowanych w eksperymentach fizycznych.

Pod Kierunkiem pof. N.G.Folorowa i J. Oganesjana prowadziliśmy w eksperymenty w poszukiwania nowych izotopów. Brałem też udział przy produkcji filtrów jądrowych. (z wielu powodów bardzo cenione na Świecie  - małe, nie zatykające się średnice).  

Przedstawiam fragment jednej z publikacji - zabrakło w niej głównego współautora Adama Sołtana. Został wykreślony po tym jak w 1984 roku wyjechał "nielegalnie" do Szwecji. Chciałbym w ten sposób przywrócić Adamowi współautorstwo i sądzę, że pozostali koledzy nie będą mieli nic przeciwko.

 

 

 

Instytut Problemów Jądrowych

Zakład III (Instytut Badań Jądrowych) 1971-1993

     stanowisko adiunkt

     Rozpocząłem prace w środowisku wysokiej klasy profesjonalistów elektroników, wspaniałych kolegów i szefów. Zakładem kierowali profesorowie: Józef Kossacki, Roman Trechciński, Marek Moszyński, moją pracownią Tadeusz Orzechowski, Józef Kalisz.

Era pierwszych obwodów scalonych. W zakładzie opracowywano prototypy aparatury CAMAC, które były produkowane w firmie POLON. Nasze opracowania były sprzedawane na całym Świecie. Zbudowałem wiele systemów pomiarowych dla badań fizycznych i wojska (np. analizator jednoparametryczny, wieloparametryczny, interfejs GPIB CAMAC itp.) .

Za opracowania i wdrożenia otrzymałem nagrodę ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Pracownicy Zakładu III (1976) - na zdjęciu są osoby znane wszystkim elektronikom

 i fizykom eksperymentatorom (m.in. M.Nadachowski, Z. Kulka, J.Kossacki, T.Orzechowski   ja też jestem)

 

 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczne:

przez wiele lat w wielu szkołach prowadziłem zajęcia

Technikum Nukleoniczne, Otwock - układy elektroniczne - 5 lat

XXVIII Liceum Ogólnokształcące, Warszawa - DOS, edytory, arkusze kalkulacyjne - 2 lata

Policealne Studium Informatyczne, Warszawa - Access, Corel Draw - 4 lata

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Warszawa - Access, Corel Draw - 4 lata

Zespół Szkół Energetycznych, Piaseczno - układy mikroprocesorowe - 2 lata

WyższaSzkoła Fundacji Kultury Informatycznej - Statystyka

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego - 

                                                              - Statystyka, Microsoft Word, Excel, PowerPoint - 4 lata