Ocena polskich uczelni przez studentów 2005 r. ("Przekrój", Semestr")

brano pod uwagę: program studiów, profesjonalizm wykładowców, warunki do nauki (obiekty dydaktyczne, akademiki, stołówki) i wypoczynku, obsługi administracyjnej, wielkości funduszy stypendialnych itd.

1. SGGW

2. Politechnika Śląska (Gliwice)

3. SGH (Warszawa)

4. Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski

6. Akademia Ekonomiczna w Katowicach

7. Akademia Medyczna we Wrocławiu

8. Politechnika Warszawska

9. Uniwersytet Gdański

10. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

3,773

3,767

3,739

3,578

3,529

3,499

3,474

3,445

3,417

3,415

Gaudeamus igitur

 

 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumusgaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus, nos habebit humus.

 

Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, po przyjemnej młodości, po uciążliwej starości posiędzie nas ziemia, posiędzie nas ziemia.

 

Vita nostra brevis est, vita nostra brevis est, brevi finietur, brevi finietur, venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur, nemini parcetur.

 

Życie nasze krótko trwa i szybko się kończy, chyba nadchodzi śmierć i porywa nas okrutna, nikogo nie oszczędzi, nikogo nie oszczędzi.

 

Vivat Academia, vivant professores, vivat Academia, vivant professors, vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore, semper sint in flore.

 

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie, niech żyje każdy członek naszej społeczności, niech żyją wszyscy członkowie, niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

 

Vivat et res publica, et qui illam regit, vivat et res publica, et qui illam regit, vivat nostra civitas, maecenatum caritas, quae nos hic protegit quae nos hic protegit.

 

Niechaj żyje państwo, i ten. kto nami rządzi, niech żyje nasze miasto, mecenasów łaskawość, która nas tu chroni, która nas tu chroni!

 

Vivant omnes virgines, vivant omnes virgins, faciles formosae,  faciles formosae, vivant et mulieres, tenerae, amabiles, bonae, laboriosae, binae, laboriosae!

 

Niechaj żyją wszystkie dziewczyny przystępne i piękne, niechaj żyją i mężatki młode i miłe!