System eCall

 

Porozumienie w sprawie eCall - Komisja Europejska, ACEA* i ERTICO** podpisały porozumienie w sprawie wdrażania systemu eCall w Europie

 

         27 sierpnia 2004 przedstawiciele Komisji oraz dwóch organizacji związanych z rynkiem motoryzacyjnym podpisali porozumienie, w myśl którego ma być realizowany system eCall.
eCall to wbudowany system informowania o wypadkach drogowych. Może być uruchamiany ręcznie lub automatycznie, natychmiast po zdarzeniu. eCall wysyła istotne informacje na temat wypadku do służb ratowniczych, między innymi precyzyjną lokalizację poszkodowanych. System działa również wtedy, kiedy wszyscy uczestnicy wypadku są ranni i sami nie mogą powiadomić odpowiednich służb.

    03.02.2005 Bruksela (PAP) - Po 2009 roku wszystkie nowe samochody będą wyposażone w eCall - uzgodnili na czwartkowym spotkaniu przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, Parlamentu Europejskiego i przemysłu samochodowego.

    System wprowadzany przez UE będzie za pośrednictwem GSM automatycznie sygnalizował uruchomienie poduszki powietrznej, łącząc się z telefonem alarmowym 112 (numer obowiązujący w całej UE). Urządzenie będzie też wyposażone w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy przez kierowcę. Testy urządzenia o nazwie "eCall" będą prowadzone w przyszłym roku.

      

 

 

Dla państw członkowskich wprowadzenie nowego systemu oznacza konieczność sfinansowania modernizacji centrów przyjmowania zgłoszeń alarmowych.

 

Zdaniem Komisji Europejskiej wprowadzenie nowego systemu pozwoli ocalić w całej UE życie 2 tys. ofiar wypadków drogowych rocznie.
Ocenia się, ze eCall może przyczynić się do istotnej redukcji wypadków śmiertelnych na drogach Europy, a także zmniejszyć ilość poważnych obrażeń odnoszonych w wypadkach samochodowych. System eCall został włączony do szerszego programu Unii - eSafety (bezpieczeństwo) nieco później powołany został Komitet Sterujący tego programu.

 

Więcej informacji na: http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm

 

*ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów) reprezentuje interesy trzynastu europejskich producentów samochodów, ciężarówek i autobusów.
 

**ERTICO to organizacja o charakterze niedochodowym na bazie partnerstwa publiczno-prywatnego wspierająca wdrażanie ITS (Intelligent Transport Systems and Services - Inteligentne Systemy i Usługi Transportowe).

Od 2009 r. wszystkie nowe auta sprzedawane w Unii Europejskiej, a więc także w Polsce, będą obowiązkowo wyposażone w system automatycznego powiadomienia o wypadku - zdecydowała Komisja Europejska

 

 

Politechnika Warszawska - System eCall - eSMS

 

Nowe przepisy UE: auta same zgłoszą wypadek

  "Od 2009 r. wszystkie nowe auta sprzedawane w UE, a więc także w Polsce, będą obowiązkowo wyposażone w system automatycznego powiadamiania o wypadku - zdecydowała Komisja Europejska. System wprowadzony przez UE będzie za pośrednictwem GSM automatycznie sygnalizował uruchomienie

 

poduszki powietrznej, łącząc się z telefonem 112 (numer obowiązujący w całej UE). Urządzenie będzie też wyposażone w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy przez kierowcę. Testy urządzenia o nazwie "eCall" będą prowadzone w przyszłym roku.

QUB, AFB "

Gazeta Wyborcza - 4 lutego 2005 - piątek - str 24

 

   

 

eSMS - monitoring   

 

System eSMS jest od początku 2005 roku testowany na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

 

SMS-y wysyłane przez komputer pokładowy, opisujące miejsce wypadku i dane samochodu, są automatycznie wysyłane do odpowiednich służb i zaprogramowanych wcześniej osób prywatnych. Umieszczane są automatycznie na stronie WWW w celu szybkiego przekazu ALARMU.

 

System eCall

Zasada działania systemu

 

Zainstalowany w samochodzie komputer pokładowy odbiera sygnały z satelitów i dzięki systemowi GPS  określa aktualne współrzędne geograficzne przebywania samochodu.

 

W chwili wypadku automatycznie przesyła sygnał o jego miejscu do odpowiednich służb. Pasażerowie przy pomocy przycisku też mogą uruchomić system w celu wezwania pomocy

 

 

Monitoring eCall

Stacją odbiorczą systemu jest monitoring. Po odebraniu sygnału alarmowego włączane są sygnały dźwiękowe i świetlne a na ekranie pojawia się mapa cyfrowa z lokalizacją zdarzenia. Jednocześnie automatycznie opis zdarzenia jest wprowadzony na stronę WWW.

 

Demonstracja systemu pok.223B Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej

 

System ePolicja

Politechnika Warszawska - (projekt jest chroniony przez prawa autorskie)

 

Zainstalowany w samochodzie komputer pokładowy odbiera sygnały z satelitów i dzięki GPS  określa aktualne współrzędne geograficzne przebywania samochodu.

 

Na mapie cyfrowej są naniesione informacje o obowiązujących przepisach drogowych.

W chwili gdy są one przez samochód naruszone, komputer wysyła SMS z opisem zdarzenia do odpowiednich służb.

W przypadku przekroczenia szybkości automatycznie uruchamia się system jej ograniczenia.

 

 

 

Wykorzystywanie przedstawionych wyżej informacji,

podlegających ochronie praw autorskich,

 jest możliwe tylko za pisemną zgodą uzyskaną od autora.

 

P.374068