Back to Index

 

 

PRĄD PRZESUNIĘCIA I POLE MAGNETYCZNE PRĄDU PRZESUNIĘCIA

 

UOGÓLNIONE PRAWO AMPERE’A  

 

 

* Prąd przesunięcia i pole magnetyczne prądu przesunięcia

* Uogólnione prawo Ampere’a

 

 

Skos: 1. PRĄD PRZESUNIĘCIA I POLE  MAGNETYCZNE PRĄDU PRZESUNIĘCIA

 

Prąd przesunięcia jest tym prądem, który jest wywołany zmianą ładunków na okładkach kondensatora, (co oznacza przesunięcie między okładkami ładunków o tej samej wartości, ale o przeciwnych znakach). Jeżeli kondensator ma okładki o powierzchni A to ładunek zgromadzony na każdej z nich ma wartość σA, gdzie σ jest gęstością ładunku. Ponieważ gęstość σ jest równa wartości wektora przesunięcia D (patrz wykład 33.) , to natężenie prądu przesunięcia ID można zapisać w zwarty sposób jako

 

 

gdzie jD jest gęstością prądu przesunięcia natomiast ΦD jest strumieniem wektora D. Stąd wynika, że gęstość prądu przesunięcia jD wyraża się wzorem

 

 

Całkowity prąd jest teraz sumą prądu przesunięcia ID (displacement) i prądu przewodzenia IC (conduction)

 

 

Prawo Ampere’a, które znamy w postaci

 

 

zapiszemy teraz w postaci ogólnej jako

 

 

Ta postać prawa Ampere’a wynika z genialnego postulatu Maxwell’a, że prąd przesunięcia jest takim samym źródłem pola magnetycznego, jak i prąd przewodzenia.  Pozwoliło to przewidzieć istnienie fal elektromagnetycznych a następnie opisać ich własności. 

 

 

Skos: 2. UOGÓLNIONE PRAWO AMPERE’A

 

Szczególnie ważnym dla rozwoju całej współczesnej cywilizacji jest fakt, że wirowe pole magnetyczne powstaje nie tylko wokół przewodnika z prądem ale także wokół linii zmieniającego się pola elektrycznego

 

 

Oznacza to, że prąd przesunięcia ID jest w prawie Ampere’a traktowany tak, jak i zwykły prąd przewodzenia IC.

 

Ponieważ prąd przesunięcia ID jest równy prędkości zmian strumienia wektora przesunięcia D

 

  

gdzie

 

  

 

to pełną i ostateczną postać prawa Ampere’a w postaci całkowej zapisujemy jako

 

 

 

Pamiętamy, że symbol całki z kółkiem oznacza całkowanie po konturze zamkniętym L, a sama całka   oznacza cyrkulację wektora B wzdłuż tego konturu.

 

 

 

Back to Index