Scientific interests

 • Stochastic resonance,
 • Stochastic resonance in chaotic systems (so-called "noise-free" stochastic resonance),
 • Chaotic spin-wave dynamics,
 • Deterministic chaos (on-off intermittency, blowout bifurcation, chaotic synchronization),
 • Econophysics (microscopic spin market models)
 • Complex networks (microscopic spin market models)


  Zainteresowania naukowe

 • Rezonans stochastyczny,
 • Rezonans stochastyczny w układach chaotycznych (tzw. "bezszumowy" rezonans stochastyczny),
 • Chaotyczna dynamika fal spinowych,
 • Chaos deterministyczny (intermitencja on-off, bifurkacja blowout, synchronizacja chaotyczna),
 • Ekonofizyka (mikroskopowe spinowe modele rynków finansowych)
 • Sieci złożone (mikroskopowe spinowe modele rynków finansowych)